คลินิกทันตกรรมสำโรงสกายเทรน

call

หรือโทร 0632939293

line

หรือ @samrongdentist (มี @นำหน้า)

คลินิกทันตกรรมสำโรงสกายเทรน

อยู่ในห้างอิมพีเรียลสำโรง ชั้น 2 ใกล้กับ ธ.ออมสิน (ชั้นเดียวกับทางเชื่อมรถไฟฟ้าเข้าห้าง)

Website : www.samrongskytraindental.com
Facebook : www.facebook.com/samrongskytraindentalclinic/
Line ID : @samrongdentist

ทีมทันตแพทย์
สำโรงสกายเทรน

ทพญ.รวีวรรณ ทองพูล
ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

ทพ.ณรงฤทธิ์ ลาภบุญผล
ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม)

ทพญ.กฤษณา แก้วประดิษฐ์
ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

ทพญ.ถิรนันท์ วงศ์สว่างธรรม
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพญ.อุสา สัจจปาละ
ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก

ทพญ.ปารณีย์ ลีฬหาทร
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.โสภิต รัตนสุมาวงศ์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.ทศพล ปั้นเทียน
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ชมภูนุช ศรีผดุงพร
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.กนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.พิมพ์ชนก ฟูศิริ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.อธิวัฒน์ เจริญพิบูลย์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ. ธเนศ อัศวกวินทิพย์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.กิจพัฒน์ ลือสิงหนาท
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.ชิน ศุภภิญญาโรจน์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.ณัฐพงศ์ กันทะวงศ์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ. ณัฐวัจน์ ศุภชวโรจน์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.วศิน เขมพิทักษ์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ. กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ศศิ ลออทิพัฒน์
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ภาพบรรยากาศคลินิก

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

โปรโมชั่นทำฟัน

คำชมจากคนไข้ของเรา

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน

โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา