คลินิกทันตกรรมสำโรงสกายเทรน

call

หรือโทร 0632939293

line

หรือ @samrongdentist (มี @นำหน้า)

คลินิกทันตกรรมสำโรงสกายเทรน

อยู่ในห้างอิมพีเรียลสำโรง ชั้น 2 ใกล้กับ ธ.ออมสิน (ชั้นเดียวกับทางเชื่อมรถไฟฟ้าเข้าห้าง)

Website : www.samrongskytraindental.com
Facebook : www.facebook.com/samrongskytraindentalclinic/
Line ID : @samrongdentist

ทีมทันตแพทย์
สำโรงสกายเทรน

ทพ.ทศพล ปั้นเทียน
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ฐิติรัตน์ ภูริปรัชญา
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.ณรงฤทธิ์ ลาภบุญผล
ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม)

ทพญ.โสภิต รัตนสุมาวงศ์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพญ.วรรณทิภา อ่อนละออ
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.รวีวรรณ ทองพูล
ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

ทพญ.กนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.กิจพัฒน์ ลือสิงหนาท
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.อุสา สัจจปาละ
ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก

ทพญ.พิมพ์ชนก ฟูศิริ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.เมธัศ วงค์จันทร์สม
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ. ปารณีย์ ลีฬหาทร
ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

ทพ. ธเนศ อัศวกวินทิพย์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.ชาคริต ชายผา
ทันตกรรมทั่วไป

ภาพบรรยากาศคลินิก

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

โปรโมชั่นทำฟัน

คำชมจากคนไข้ของเรา

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน