โปรโมชั่นทำฟัน

โปรโมชั่นจัดฟัน โปรโมชั่นทำฟัน

โปรโมชั่นจัดฟัน โปรโมชั่นทำฟัน คลินิกในเครือสกายเทรนเดนทัลกรุ๊ป ทั้ง 14 สาขา

(ราคาโปรโมชั่น อาจจะมีความแตกต่าง ในบางสาขา โปรดตรวจสอบกับทางสาขาอีกครั้ง)

โปรโมชั่นจัดฟัน 777
(คลิกดูรายละเอียด)

โปรโมชั่นจัดฟัน 666
(เฉพาะสาขาชิดลมและสะพานควาย)

โปรโมชั่นฟอกสีฟันด้วย Zoom
(คลิกดูรายละเอียด)

โปรโมชั่นวีเนียร์ Composite
(คลิกดูรายละเอียด)

โปรโมชั่นทำฟันประกันสังคม
(คลิกดูรายละเอียด)

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพฟัน Pack A
(คลิกดูรายละเอียด)

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพฟัน Pack B
(คลิกดูรายละเอียด)

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพฟัน Pack C
(คลิกดูรายละเอียด)

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพฟัน Pack D
(คลิกดูรายละเอียด)

โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา