คลินิกทันตกรรมอโศก สกายเทรน

คลินิกทันตกรรมอโศก สกายเทรน

44/1-2 ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Website : www.asokskytraindentalclinic.com
Facebook : www.facebook.com/Asokskytraindental
Line@ : @Asokskytraindental

แผนที่

call
หรือโทร 0943599565

line
หรือ @Asokskytraindental (มี @นำหน้า)

ทีมทันตแพทย์
อโศก สกายเทรน

ทพ.ธงไชย พนพิริยะ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ปริยากร สุขนิยม
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.พงศ์พล พันธพฤกษ์
ทันตกรรมจัดฟัน

ผศ.ตร.ทพญ.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ศุภิศา พฤฒิพฤกษ์
เฉพาะทางรักษารากฟัน

ทพ.ณรงฤทธิ์ ลาภบุญผล
เฉพาะทางฟันปลอม

ทพ.ธีรภัทร ฟ้าพิพัฒน์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.ณฐเสฏร์ ตรงกิจเจริญ
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ. นฤตล ตรีธัญญา
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.วรพล แซ่เยิ่ง
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ลตาภา วนานนท์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ริฌา ตูวัฒนะวาณิช
ทันตกรรมทั่วไป

ภาพบรรยากาศคลินิก

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

โปรโมชั่นทำฟัน

คำชมจากคนไข้ของเรา

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน