คลินิกทันตกรรมอโศก สกายเทรน

คลินิกทันตกรรมอโศก สกายเทรน

44/1-2 ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Website : www.asokskytraindentalclinic.com
Facebook : www.facebook.com/Asokskytraindental
Line@ : @Asokskytraindental

แผนที่

call
หรือโทร 0943599565

line
หรือ @Asokskytraindental (มี @นำหน้า)

ทีมทันตแพทย์
อโศก สกายเทรน

ผศ.ทญ.ดร. กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ปริยากร สุขนิยม
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ถิรนันท์ วงศ์สว่างธรรม
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ศุภิศา พฤฒิพฤกษ์
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพ.ธนวัฒน์ สายเจริญ
ศัลยกรรมช่องปาก

ทพญ.กนกรัตน์ กังวานไกร
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ศิรประภา ศรีทองสุข
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.กิจศิภรณ์ บุญอำนวย
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.เพียงขวัญ อธิปัตยกุล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.พงษ์พันธ์ ชินหทัยวัฒน์
รากฟันเทียม

ทพญ.พรพรรณ จริยวิทยากุล
ทันตกรรมจัดฟัน

พทญ.อธิชาต์ ตันวีระชัยกุล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.วรรธนพร สาหร่ายทอง
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.กรกนก ไผ่ตง
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ฐิตา ชิวะสุจินต์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.ณรงค์ฤทธิ์ ลาภบุญผล
ทันตกรรมประดิษฐ์

ภาพบรรยากาศคลินิก

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

โปรโมชั่นทำฟัน

คำชมจากคนไข้ของเรา

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน

โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา