คลินิกทันตกรรมปุณณวิถี สกายเทรน

คลินิกทันตกรรมปุณณวิถีสกายเทรน

3077/53 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260

Website : www.punnawithiskytraindental.com
E-mail : info@punnawithiskytraindental.com
Facebook : www.facebook.com/Punnawithiskytraindental

call

หรือโทร 098-6569636 , 02-0408565

line

หรือ @punnawithidental (มี @นำหน้า)

ทีมทันตแพทย์
ปุณณวิถีสกายเทรน

ทพญ.วนิดา เครือสุวรรณ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ศุภรัสมิ์ อังเกิดโชค
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.อักษรินทร์ วสุเมธารัศมิ์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.พรนภา ลีลาสินเจริญ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.อังคณา จิรจิตการุณ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ปานฤทัย พีชผล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.อภิเชษฐ์ ชัยยงค์สิริเจริญ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.ณัฐพงศ์ กันทะวงค์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.อลิสา ศรีสัมฤทธิ์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ. ไกรฤกษ์ ฤกษ์เกษม
ทันตกรรมเฉพาะทางสำหรับเด็ก

ทพญ.นันทพร นวลจันทึก
ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลย์

ทพ.ชลากร พฤกษ์ตรากุล
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.ธีธัช มานิตพิศาลกุล
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพญ.อุสา สัจจาปาละ
ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก

ทพ.ศุภนัฐ ธรรมวณิชย์
ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม)

ทพญ.พิมพ์สิริ ศิริรัตนเก้า
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ภาพบรรยากาศคลินิก

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

โปรโมชั่นทำฟัน

คำชมจากคนไข้ของเรา

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน