คลินิกทันตกรรมปุณณวิถี สกายเทรน

คลินิกทันตกรรมปุณณวิถีสกายเทรน

3077/53 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260

Website : www.punnawithiskytraindental.com
E-mail : info@punnawithiskytraindental.com
Facebook : www.facebook.com/Punnawithiskytraindental

call

หรือโทร 092-6569636 , 02-0408565

line

หรือ @punnawithidental (มี @นำหน้า)

ทีมทันตแพทย์
ปุณณวิถีสกายเทรน

ทพ.อภิเชษฐ์ ชัยยงค์สิริเจริญ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ศตดรัณ ชาญชัยฤกษ์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.อุสา สัจจาปาละ
ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก

ทพ.ศุภนัฐ ธรรมวณิชย์
ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม)

ทพญ.พิมพ์สิริ ศิริรัตนเก้า
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพ. ไกรฤกษ์ ฤกษ์เกษม
ทันตกรรมเฉพาะทางสำหรับเด็ก

ทพญ.วนิดา เครือสุวรรณ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ศุภรัสมิ์ อังเกิดโชค
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.พรนภา ลีลาสินเจริญ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.อังคณา จิรจิตการุณ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ปานฤทัย พีชผล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.ณัฐพงศ์ กันทะวงค์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.นันทพร นวลจันทึก
ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลย์

ทพญ.สุคนธา ขำดี
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.จักรภัทร จิรไชยสิงห์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.วศิน เขมพิทักษ์
ทันตกรรมทั่วไป

ภาพบรรยากาศคลินิก

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

โปรโมชั่นทำฟัน

คำชมจากคนไข้ของเรา

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน

โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา