คลินิกทันตกรรมอ่อนนุช สกายเทรน

call

หรือโทร 0642235645

line

หรือ @lotusonnutdental (มี @นำหน้า)

คลินิกทันตกรรมโลตัสอ่อนนุช

ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาอ่อนนุช (เดินทางสะดวกติด รถไฟฟ้าอ่อนนุช)

Website : www.lotusonnutdental.com
E-mail : info@lotusonnutdental.com
Facebook : www.facebook.com/lotusonnutdental

ทีมทันตแพทย์
โลตัสอ่อนนุช

ทพ.ทศพล ปั้นเทียน
ทันตกรรมจัดฟัน

skytrain-dentistทพญ.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ทันตกรรมจัดฟัน

skytrain-dentistทพญ.วนิดา เครือสุวรรณ
ทันตกรรมจัดฟัน

skytrain-dentistทพญ.ปรีญา สุวรรณวิฑิต
ทันตกรรมจัดฟัน

skytrain-dentistทพญ.กนกพร ศักดาสุรักษ์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.กฤษณา สันตติพยุงกุล
ศัลยกรรมกระดูก ช่องปาก

ทพ.ณรงค์ฤทธิ์ ลาภบุญผล
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.วุตถา เอือ
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.เอมปวีณ์ สุวรรณเศรษฐ
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ธมลวรรณ ลังลองสถิตย์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.ชาติชนะ เดชโฮม
ทันตกรรมทั่วไป

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

ภาพบรรยากาศคลินิก

โปรโมชั่นทำฟัน

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน