คลินิกทันตกรรมสุขุมวิท สกายเทรน

คลินิกทันตกรรมสุขุมวิท สกายเทรน

3079/14-15 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

Website : sukhumvitskytraindental.com
E-mail : info@dental2thailand.com
Facebook : www.facebook.com/sukhumvitskytrain

แผนที่

call
หรือโทร 0943599565

line
หรือ @Sukhumvitskytrain (มี @นำหน้า)

ทีมทันตแพทย์
สุขุมวิท สกายเทรน

ทพญ.จุไรพร กมลวิศิษฏ์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ปวีณรัตน์ กอนโด (อัครทรงทรัพย์)
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.อัญญานี แสงหิรัญ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.พรนภา ลีลาสินเจริญ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ปจิมา ไทยธรรมยานนท์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.วนิดา เครือสุวรรณ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.บัณฑูร โชติวรรณพร
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.วิภาภรณ์ วนาลีสุขสันต์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.เศาวริน รักนาค
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.อุสา สัจจปาละ
ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก

ทพญ.ปิยพร เฟื่องฟู
ทันตกรรมทั่วไป

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

ภาพบรรยากาศคลินิก

โปรโมชั่นทำฟัน

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน