คลินิกทันตกรรมสุขุมวิท สกายเทรน

คลินิกทันตกรรมสุขุมวิท สกายเทรน

3079/14-15 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

Website : sukhumvitskytraindental.com
E-mail : info@dental2thailand.com
Facebook : www.facebook.com/sukhumvitskytrain

แผนที่

call
หรือโทร 0943599565

line
หรือ @Sukhumvitskytrain (มี @นำหน้า)

ทีมทันตแพทย์
สุขุมวิท สกายเทรน

ทพญ.จุไรพร กมลวิศิษฏ์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ปวีณรัตน์ กอนโด (อัครทรงทรัพย์)
ทันตกรรมจัดฟัน

skytrain-dentistทพญ.อัญญานี แสงหิรัญ
ทันตกรรมจัดฟัน

skytrain-dentistทพญ.พรนภา ลีลาสินเจริญ
ทันตกรรมจัดฟัน

skytrain-dentistทพญ.ปจิมา ไทยธรรมยานนท์
ทันตกรรมจัดฟัน

skytrain-dentistทพญ.วนิดา เครือสุวรรณ
ทันตกรรมจัดฟัน

skytrain-dentistทพญ.พชรศิริ ธีรนาคนาท
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.อภิเชษฐ์ ชัยยงค์สิริเสริญ
ทันตกรรมจัดฟัน

skytrain-dentistทพญ.กุลวดี เชิดเกียรติสกุล
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.วิภาภรณ์ วนาลีสุขสันต์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.เศาวริน รักนาค
ทันตกรรมทั่วไป

skytrain-dentistทพญ.ปิยพร เฟื่องฟู
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.ศุภนัฐ ธรรมวณิชย์
ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม)

skytrain-dentistทพญ.อุสา สัจจปาละ
ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก

ทพ.วรุตม์ ปโรสิยานนท์
ศัลยกรรมกระดูก ช่องปาก

ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์
ทันตกรรมรากฟัน

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

ภาพบรรยากาศคลินิก

โปรโมชั่นทำฟัน

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน