คลินิกทันตกรรมอุดมสุข สกายเทรน

call
หรือโทร 0943599565

line
หรือ @Udomsukskydental (มี @นำหน้า)

คลินิกทันตกรรมอุดมสุข สกายเทรน

3983-3985 ซอยสุขุมวิท 103 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

Website : www.udomsukskytraindental.com
E-mail : info@udomsukskytraindental.com
Facebook : www.facebook.com/udomsukskytrain

แผนที่

ทีมทันตแพทย์
อุดมสุข สกายเทรน

ทพญ.พิรุณ  เหลืองโรจนกุล
ทันตกรรมจัดฟัน

skytrain-dentistทพญ.กนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์
ทันตกรรมจัดฟัน

skytrain-dentistผศ.ดร.ทพญ.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.สุชาดา หลิมศิริวงษ์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ถิรนันท์  วงศ์สว่างธรรม
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ธิชาพร ชนะรตนุบล
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.วิภาวี  พุกประเสริฐ
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.โสรัจจ์ พิเชฐวณิชย์สกุล
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.วรประภา  มโนมัยวงศ์
ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม)

ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพญ.กฤษณา  สันตติพยุงกุล
ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

skytrain-dentistทพญ.เอมปวีณ์ สุวรรณเศรษฐ
ทันตกรรมทั่วไป

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

ภาพบรรยากาศคลินิก

โปรโมชั่นทำฟัน

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน