วิธีดูแลฟัน ด้วยตัวเองที่บ้าน ในยุค Covid-19

วิธีดูแลฟันด้วยตัวเองแบบง่ายๆ แม้ต้องอยู่บ้านในช่วง COVID-19 ก็สามารถทำได้

การดูแลฟันและช่องปากด้วยตัวเองให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ เป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องออกไปคลินิกทันตกรรมในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 แบบนี้ ทั้งยังช่วยให้ฟันที่มีปัญหาเล็กน้อยมีอาการทรงตัว ไม่ลุกลาม และสามารถรอนัดทำฟันได้เพราะอาการอยู่ในระดับที่ไม่เร่งด่วน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการรักษาทางทันตกรรมที่กรมการแพทย์ได้ประกาศออกมา

แต่วิธีการดูแลฟันนั้นก็จะต้องเป็นวิธีที่ถูกต้องด้วย ไม่อย่างนั้นอาจทำให้ฟันที่มีสภาพดีหรือฟันที่มีปัญหาเล็กน้อย มีสภาพที่แย่ลง จนทำให้เกิดอาการรุนแรงตามมาได้ ดังนั้น เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพฟันและช่องปากที่ดี สามารถดูแลตัวเองจากที่บ้านได้จริงๆ ทางคลินิกทันตกรรม สกายเทรน จึงขอแนะนำวิธีการดูแลฟันที่สามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้าน ดังต่อไปนี้

ประกาศจากกรมการแพทย์ เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

เนื่องจากกรมการแพทย์มีประกาศเกี่ยวกับ “แนวทางการปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ซึ่งเนื้อหาภายในประกาศ ทางเราขอสรุปให้เข้าใจง่ายมากขึ้น ดังนี้

เพราะสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้คลินิกและโรงพยาบาลที่มีบริการทางทันตกรรมของ ต้องเลื่อนนัดทำฟันของคนไข้ที่อยู่ในระดับไม่เร่งด่วนออกไป แต่การเลื่อนนัดออกไปแบบนี้อาจส่งผลเสียกับคนไข้และทำให้ฟันที่มีปัญหาอาจมีอาการที่รุนแรงมากขึ้นได้

กระทรวงสาธารณสุขจึงมีความเห็นให้เริ่มบริการรักษาทางทันตกรรมให้กับคนไข้ที่อยู่ในระดับที่ไม่เร่งด่วนด้วยความระมัดระวัง และทางคณะทำงานที่ประกอบไปด้วยองค์กรด้านทันตกรรมต่างๆ ก็ได้มีความเห็นร่วมกันว่า เพื่อให้การทำฟันสามารถดำเนินต่อไปในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ได้ จึงได้ร่วมกันจัดทำแนวทางปฏิบัติขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการรักษาคนไข้ตามความเร่งด่วนและความจำเป็นที่เหมาะสมตามระดับ Emergency, Urgency และ Elective case ตามลำดับ บนพื้นฐานของการประเมินสถานการณ์การระบาดในแต่ละพื้นที่ และตามศักยภาพของระบบบริการของโรงพยาบาลและเขตสุขภาพ

2. คำนึงถึงความปลอดภัยของคนไข้ บุคลากรทางการแพทย์ และคนไข้รายอื่นๆ ที่มารักษาในโรงพยาบาล

3. ให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมและไม่ใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองมากเกินความจำเป็น ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด อย่างสมเหตุสมผล

4. ให้มีระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งต่างๆระหว่างทันตแพทย์ คนไข้ และผู้ปฏิบัติงาน

5. ให้พิจารณาปฏิบัติตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายด้วยความเหมาะสม โดยยึดวัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นหลัก

วิธีดูแลฟันแบบง่ายๆ ที่สามารถทำได้จากที่บ้าน

สำหรับคนไข้ที่อยู่ในระดับไม่เร่งด่วนและไม่มีอาการอะไรที่น่าเป็นห่วง ระหว่างที่รอนัดทำฟันกับทันตแพทย์ก็ควรจะดูแลฟันของตนเองให้อยู่ในสภาพดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยใช้วิธีการดูแลฟันทั่วไปที่เราทำเป็นประจำทุกวัน เพียงแต่คนไข้จะต้องทำให้ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

1. แปรงฟันให้ถูกวิธี อย่าแปรงแรงเกินไป อย่าแปรงบ่อยเกินไป

แน่นอนว่าการแปรงฟันเป็นวิธีดูแลฟันที่ทุกคนมักจะต้องทำเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว เพื่อทำความสะอาดฟัน คราบพลัค และแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปาก แต่ก็ต้องเป็นการแปรงฟันที่ถูกวิธีด้วยถึงจะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเริ่มจากการแปรงฟันด้านนอกและด้านใน ให้วางขนแปรงเอียงทำมุม 45องศา ในแนวขนานกับตัวฟัน จากนั้นขยับขนแปรงไปมาเพียงเล็กน้อย ฟันบนให้ปัดลงล่าง ฟันล่างให้ปัดขึ้นบน

ต่อมาจะเป็นการทำความสะอาดฟันด้านที่ใช้บดเคี้ยวอาหาร ให้ใช้แปรงถูไปมาในแนวเดียวกับฟัน ส่วนการแปรงด้านในของฟันหน้าบนและล่าง ให้ตั้งหัวแปรงตรงแล้วปัดออก และด้านหน้าให้ใช้แปรงถูวนเป็นวงกลมเบาๆ ซึ่งการแปรงฟันที่ดีควรใช้ระยะเวลาทั้งหมด 2 – 3 นาที ไม่ควรแปรงแรงเกินไป และไม่ควรแปรงมากเกิน 2 ครั้งต่อวัน

2. ใช้ยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์

นอกจากจะต้องดูแลฟันด้วยการแปรงฟันให้ถูกวิธีแล้ว ยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากที่เราใช้ จะต้องมีส่วนผสมของฟลูออไรด์ด้วย เพราะว่าฟลูออไรด์มีส่วนช่วยให้ฟันของเรามีความแข็งแรง นอกจากนั้นยังช่วยป้องกันไม่ให้ฟันของคุณเกิดการผุกร่อนได้อีกด้วย

3. ใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

การใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เป็นวิธีการดูแลฟันที่ทันตแพทย์ทุกคนมักจะแนะนำให้กับคนไข้ที่มาทำฟันที่คลินิก เพราะการขัดฟันจะช่วยกำจัดเศษอาหาร คราบพลัค และแบคทีเรียที่อยู่ในบริเวณที่แปรงสีฟันไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างเช่น ซอกฟัน และซอกเหงือก
โดยเริ่มจากการดึงไหมขัดฟันให้ยาวประมาณ 18 นิ้ว พันไว้กับนิ้วกลางและเหลือพื้นที่สำหรับใช้ขัดฟันประมาณ 1 – 2 นิ้ว จากนั้นค่อยๆเลื่อนไหมขึ้นลงบริเวณซอกฟัน ขัดเบาๆที่ฐานฟัน ระวังอย่าให้บาดเหงือก หากต้องการเอาไหมออกจากซอกฟัน ให้ใช้วิธีเลื่อนไปข้างหน้าและหลังเบาๆจนไหมออกมาได้

4. ควรงดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี

แม้ว่าคุณจะดูแลฟันได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าคุณยังมีพฤติกรรมสูบบุหรี่อยู่เป็นประจำ สุขภาพฟันและช่องปากของคุณอาจมีสภาพแย่ลงได้ เพราะการสูบบุหรี่จะส่งผลให้เกิดการสะสมของคราบพลัคและแบคทีเรีย เมื่อปล่อยทิ้งไว้ก็จะทำให้เกิดโรคเหงือกหรือฟันมีการผุกร่อนได้ ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นสาเหตุให้เกิดกลิ่นปากด้วย

5. ไม่ควรทานขนมและของหวานเยอะจนเกินไป

ขนมและของหวานน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ใครหลายคนมีความสุขได้ แต่การทานอาหารเหล่านี้มากเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายเช่นกัน เพราะขนมและของหวานส่วนใหญ่มักจะทำมาจากแป้งและมีการใส่น้ำตาล สิ่งเหล่านี้จะทำให้ฟันของคุณผุกร่อนได้ง่าย และอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดโรคเหงือกตามมา เพราะฉะนั้นเพื่อดูแลฟันของคุณให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ควรทานของเหล่านี้ให้น้อยลง และเปลี่ยนไปทานผักและผลไม้ที่มีเส้นใยสูงแทน

6. ดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวัน

นอกจากการดื่มน้ำให้เพียงพอจะช่วยให้ร่างกายและผิวพรรณมีความชุ่มชื้นแล้ว ยังช่วยลดการสะสมของคราบพลัคและแบคทีเรียในช่องปากได้อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการดูแลฟันให้อยู่ในสภาพที่ดี แถมยังช่วยทำให้ช่องปากไม่แห้งจนเกินไป ลดความเสี่ยงในการเกิดฟันผุและโรคเหงือกได้

แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้การดูแลฟันมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลฟันด้วยตัวเองจากที่บ้านไปแล้ว เรื่องต่อมาที่คุณควรจะต้องรู้ไว้เหมือนกันก็คือ ผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการดูแลฟัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดให้ดีมากยิ่งขึ้น ได้แก่

– แปรงสีฟัน ที่มีขนาดหัวแปรงเหมาะกับช่องปาก ไม่ใหญ่จนเกินไป มีขนแปรงนุ่ม ด้ามจับถนัดมือ และควรเปลี่ยนแปรงสีฟันทุกๆ 3 เดือน
– แปรงทำความสะอาดลิ้น สำหรับทำความสะอาดคราบต่างๆและช่วยให้ลิ้นรับรสได้ดีขึ้น
– ไหมขัดฟัน มีทั้งชนิดไนลอน (มัลติฟิลาเมนต์) และชนิดPTFE (โมโนฟิลาเมนต์)
– น้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ สารchlorhexidine และสารยับยั้งแบคทีเรีย เพื่อช่วยดูแลฟันและเหงือกให้อยู่ในสภาพที่ดี
– ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์

จะเห็นว่าวิธีดูแลฟันที่ทางคลินิกทันตกรรม สกายเทรน ได้นำมาฝากกันในบทความนี้นั้น เป็นวิธีการที่สามารถทำด้วยตัวเองจากที่บ้าน และเป็นวิธีที่สามารถทำเป็นประจำในทุกๆวันระหว่างที่รอนัดทำฟันกับทันตแพทย์ได้ด้วย ดังนั้น คนไข้ไม่ต้องกังวลว่าฟันและเหงือกจะมีความผิดปกติ หรือถ้าอ่านบทความนี้แล้วยังมีข้อสงสัยอยู่ ก็สามารถติดต่อขอคำแนะนำการดูแลฟันจากเจ้าหน้าที่ของคลินิกได้ทุกช่องทาง เราพร้อมให้บริการเสมอ ภายใต้สโลแกน “ฟันสวย ยิ้มสดใส ใส่ใจคุณภาพ

ช่องทางสำหรับติดต่อเพื่อนัดหมาย หรือขอแนะนำการทำฟันจากเจ้าหน้าที่ของคลินิกทันตกรรม สกายเทรน
โทร. : 062-9396365
Website : www.skytraindental.com
Facebook : @skytraindentalclinics
Line ID : @skytraindental

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก covid19.dms.go.th , medicalnewstoday.com

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา