ทำฟันช่วง Covid-19 ได้หรือไม่?

[คำแนะนำ] ควรทำฟันในช่วง COVID-19 หรือไม่ อาการแบบใดไม่ควรปล่อยไว้ ควรได้รับการรักษาแบบเร่งด่วน

การทำฟันในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในหลายพื้นที่เหมือนอย่างตอนนี้ เป็นสิ่งที่คนไข้หลายคนต่างก็เกิดความกังวลใจ เนื่องจากการรักษาฟัน คนไข้จะต้องเดินทางออกจากบ้านไปยังคลินิกทันตกรรม ทั้งยังต้องพบเจอผู้คนมากมายในระหว่างการเดินทาง เมื่อเดินทางมาถึงคลินิกทันตกรรมก็ยังต้องพบเจอคนไข้คนอื่นๆที่มารอทำฟันเหมือนกันอีก

นี่จึงทำให้คนไข้บางคนตัดสินใจไม่ออกไปทำฟัน เพราะกลัวว่าจะได้รับเชื้อกลับบ้านมาด้วย และคิดว่าค่อยไปทำการรักษาฟันตอนที่การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ลดน้อยลงก็ได้ แต่รู้หรือไม่ การปล่อยให้ฟันที่มีอาการผิดปกติทิ้งไว้ อาจจะทำให้อาการที่เป็นอยู่รุนแรงมากขึ้นได้

ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันของคนไข้มีอาการรุนแรงมากขึ้น ทางคลินิกทันตกรรม สกายเทรน จึงได้นำข้อมูลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย ว่าแบบใดบ้างที่จำเป็นต้องพบทันตแพทย์โดยด่วน และอาการแบบใดบ้างที่สามารถรอทำฟันได้ รวมไปถึงมาตรการรับมือกับการระบาดของเชื้อ COVID-19 ของทางคลินิก เพื่อให้คนไข้ที่มาทำฟันรู้สึกมั่นใจว่าคลินิกของเรานั้นปลอดภัย ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะมีดังต่อไปนี้

ประกาศจากกรมการแพทย์ เรื่อง แนวทางการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากเนื้อความในประกาศกรมการแพทย์ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับแนวทางการรักษาทางทันตกรรมในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อ COVID-19 สามารถสรุปความให้เข้าใจง่ายมากขึ้นได้ดังนี้

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ทางบริการรักษาทางทันตกรรมมีการงดและเลื่อนนัดทำฟันของคนไข้ที่อาการอยู่ในระดับที่ไม่ฉุกเฉินออกไประยะหนึ่ง แต่การเลื่อนนัดออกไปอาจทำให้อาการที่เป็นอยู่ทวีความรุนแรงขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้ ทางคณะทำงานที่ประกอบไปด้วยตัวแทนองค์กรด้านทันตกรรมต่างๆ มีความเห็นร่วมกันว่าให้มีการจัดทำแนวทางปฏิบัตินี้ขึ้น เพื่อให้คนไข้สามารถเข้ารับบริการทำฟันจากคลินิกและโรงพยาบาลที่มีบริการรักษาทางทันตกรรมได้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการรักษาคนไข้ตามความเร่งด่วนและความจำเป็นที่เหมาะสมตามระดับ Emergency, Urgency และ Elective case ตามลำดับ บนพื้นฐานของการประเมินสถานการณ์การระบาดในแต่ละพื้นที่ และตามศักยภาพของระบบบริการของโรงพยาบาลและเขตสุขภาพ

2. คำนึงความปลอดภัยของคนไข้ บุคลากรทางการแพทย์ และคนไข้รายอื่นๆ ที่มารักษาในโรงพยาบาล

3. ให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมและไม่ใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองมากเกินความจำเป็น ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด อย่างสมเหตุสมผล

4. ให้มีระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งต่างๆระหว่างทันตแพทย์ คนไข้ และผู้ปฏิบัติงาน

5. ให้พิจารณาปฏิบัติตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายด้วยความเหมาะสม โดยยึดวัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นหลัก

เคสที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน

เนื่องจากประกาศกรมการแพทย์ ได้มีการกำหนดแนวทางการรักษาทางทันตกรรมไว้ว่า ให้มีการประเมินอาการและความรุนแรงของคนไข้ที่ต้องการมาทำฟันก่อนทำการนัดหมาย หากมีความเห็นว่าอาการของคนไข้อยู่ในระดับ Emergencyและ Urgency ที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน คนไข้จึงจะได้รับการรักษาไวกว่าคนไข้ทั่วไป ที่มีอาการไม่รุนแรงและสามารถรอการทำฟันในระยะเวลาหลังจากนั้นได้นานกว่า

ซึ่งทางคลินิกทันตกรรม สกายเทรน ได้มีการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ว่าอาการแบบใด ที่คนไข้จำเป็นที่จะต้องมาทำฟันที่คลินิกกับทันตแพทย์เป็นการเร่งด่วน ได้แก่

ฟันหลุด ฟันขยับออกจากตำแหน่งเดิม อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน
สำหรับอุบัติเหตุฟันหลุด ฟันขยับจากตำแหน่งเดิม เรียกได้ว่าเป็นกรณีที่ควรพบทันตแพทย์เพื่อทำฟันเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากฟันที่หลุดหรือฟันที่ขยับจากตำแหน่งเดิมนั้น ทันตแพทย์ยังสามารถทำการรักษาฟันให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ แต่หากปล่อยทิ้งไว้นานเกินไป เซลล์ที่บริเวณรากฟันอาจตาย จนทำให้การทำฟันไม่ประสบความสำเร็จ

ฟันผุลึก จนทำให้มีความเสี่ยงที่จะต้องเปลี่ยนแผนการรักษาเป็นรักษารากฟันแทน
สำหรับคนไข้ที่มีอาการฟันผุลึก ควรติดต่อทำฟันกับทางคลินิกทันตกรรม สกายเทรน เป็นการเร่งด่วน เนื่องจากอาการฟันผุลึก หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ยอมรักษา จะทำให้ผุลุกลามเข้าไปยังส่วนโพรงประสาทฟันได้ ซึ่งทำให้ทันตแพทย์ต้องเปลี่ยนแผนการรักษาจากการอุดฟัน เป็นการรักษารากฟันแทน ซึ่งเป็นการทำฟันที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า

มีอาการปวดฟันรุนแรง จนไม่สามารถใช้งานฟันซี่ที่มีอาการได้
คนไข้ที่มีอาการปวดฟันรุนแรงจนไม่สามารถใช้งานได้ ส่วนใหญ่มักจะมีสาเหตุมาจากฟันผุ แต่ไม่เสมอไป เพราะอาการปวดฟันอาจมีสาเหตุมาจากโรคปริทันต์ ฟันร้าว ไซนัส หรือเนื้อเยื่อฟันอักเสบ ฯลฯ ซึ่งคนไข้ควรติดต่อนัดทำฟันกับทันตแพทย์โดยด่วน เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและจะได้วางแผนการรักษากันต่อไป

วัสดุอุดชั่วคราวระหว่างการรักษารากฟันหลุดออก
ในการรักษารากฟัน ทันตแพทย์จะมีการนัดมาทำฟันหลายครั้ง ทำให้ระหว่างที่คนไข้รอนัดครั้งถัดไป ฟันที่มีปัญหาจะถูกทันตแพทย์อุดชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่บริเวณโพรงประสาทและคลองรากฟันเพิ่ม แต่วัสดุอุดสามารถหลุดออกได้ง่าย เพราะฉะนั้นหากพบว่าวัสดุอุดชั่วคราวหลุด คนไข้จะต้องติดต่อเพื่อนัดทำฟันของทันตแพทย์ให้เร็วที่สุดทันที

เครื่องมือหรือลวดจัดฟันทิ่มกระพุ้งแก้ม และส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บ
กรณีที่คนไข้มีอาการบาดเจ็บที่มีสาเหตุมาจากเครื่องมือหรือลวดจัดฟันทิ่มกระพุ้งแก้ม ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นเพราะเครื่องมือจัดฟันมีความแหลมคมหรือลวดจัดฟันยาวเกินไป ซึ่งสามารถแก้ไขเบื้องต้นด้วยการนำขี้ผึ้งมาหุ้มบริเวณที่แหลมคม จากนั้นให้ติดต่อกับทางคลินิกทันตกรรม สกายเทรนทันที เพื่อที่จะได้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บอีก

ผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาฟันก่อนหรือหลังทำการรักษาทางการแพทย์อื่นๆ
การรักษาทางการแพทย์บางอย่าง คนไข้จะต้องดำเนินการรักษาฟันให้เรียบร้อยก่อน เพราะถ้าสุขภาพช่องปากมีปัญหา อาจกระทบกับประสิทธิภาพของการรักษาทางการแพทย์ได้ และบางครั้งอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา คนไข้ที่ตรงตามเงื่อนไขนี้ จึงได้รับการนัดหมายทำฟันเร็วกว่าคนไข้ทั่วไปนั่นเอง

เคสที่ไม่เร่งด่วน สามารถรอการรักษาได้

เนื่องจากในปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในหลายพื้นที่ ทำให้การทำฟันบางรายการถูกจัดให้อยู่ในกรณีที่ไม่เร่งด่วน คนไข้สามารถรอนัดหมายได้นานโดยไม่ส่งผลเสียใดๆ ทั้งนี้ก็เพื่อลดการแออัดในคลินิกและลดการรวมตัวกันโดยไม่จำเป็น ซึ่งกรณีส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นการดูแลรักษาฟันทั่วไปที่ไม่มีความซับซ้อน หรือเป็นการทำฟันเพื่อความสวยงาม ได้แก่

การขูดหินปูน
การขูดหินปูน เป็นหัตถการที่ควรทำทุกๆ 6 เดือน ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเหงือก ช่วยให้ฟันและช่องปากสะอาดมากขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยลดกลิ่นปากได้อีกด้วย

การอุดฟัน
การอุดฟัน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการรักษาฟันที่ยังผุไม่มากและฟันซี่นั้นไม่มีอาการใดๆที่น่าเป็นห่วง ทำให้คนไข้ที่ต้องการทำฟันสามารถรอได้ แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของทันตแพทย์ด้วย

การจัดฟัน
การจัดฟัน เป็นการทำฟันที่จัดอยู่ในกรณีที่ไม่เร่งด่วน เพราะไม่ส่งผลเสียใดๆต่อสุขภาพช่องปาก สามารถติดต่อกับทางคลินิกทันตกรรม สกายเทรน เพื่อนัดหมายวันและเวลาสำหรับเข้าพบทันตแพทย์เพื่อวางแผนการจัดฟันได้

ถอนฟันที่ไม่มีอาการ
หากเป็นฟันที่ไม่มีอาการอักเสบ ไม่มีอาการปวด หรือาการอื่นๆ ทันตแพทย์จะจัดให้คนไข้อยู่ในกรณีที่ไม่เร่งด่วน สามารถรอถอนฟันในวันและเวลาที่นัดหมายได้

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เช่น การฟอกสีฟัน การครอบฟัน เป็นต้น
เนื่องจากการบริการทางทันตกรรมบางรายการอย่างการฟอกสีฟัน การครอบฟัน เป็นการทำฟันที่มุ่งเน้นความสวยงาม ทำให้คนไข้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาเป็นการเร่งด่วน

คำแนะนำเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ต้องการทำฟันในช่วง COVID-19

หากคนไข้ไม่แน่ใจว่าอาการของตนเองอยู่ในระดับที่ฉุกเฉินหรือไม่ สามารถติดต่อกับทางคลินิกทันตกรรม สกายเทรน เพื่อขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของเราได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเรามีความรู้เพียงพอที่จะช่วยคนไข้ประเมินระดับของอาการที่เป็นอยู่ หากพบว่าอาการอยู่ในระดับที่รุนแรง ต้องได้รับการรักษาเป็นการเร่งด่วน เจ้าหน้าที่ก็จะทำการนัดหมายเข้ามาทำฟันที่คลินิกในวันและเวลาที่เร็วที่สุด

มาตราการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่ทางคลินิกทันตกรรม สกายเทรน ใช้

มาตรการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่ทางคลินิกทันตกรรม สกายเทรน ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดทำขึ้น เพื่อให้คนไข้ที่มีนัดเข้ามาทำฟันที่คลินิกเกิดความรู้สึกปลอดภัยและสบายใจ ซึ่งจะมีการอ้างอิงแนวทางปฏิบัติมาจากประกาศของกรมการแพทย์ โดยมาตรการที่ใช้จริง จะมีดังต่อไปนี้

1. วัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานและคนไข้ทุกคนก่อนเข้ามายังคลินิก
เนื่องจากอาการของผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 จะมีอาการไข้ร่วมด้วย จึงต้องมีการวัดอุณหภูมิของร่างกายพนักงาน และคนไข้ที่เข้ามาทำฟันก่อนเข้ามาภายในคลินิกทุกครั้งเพื่อเป็นการคัดกรอง

2. พนักงานและคนไข้ทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในคลินิก
ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือคนไข้ ทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยจะครอบบริเวณปากและจมูก เพื่อป้องกันไม่ให้ละอองฝอยจากการไอหรือจามกระจายตัวอยู่ในอากาศ

3. คนไข้ทุกคนที่มีนัดจัดฟันกับทันตแพทย์ จะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าคลินิกทุกครั้ง
เพราะฝ่ามือของทุกคนจะผ่านการสัมผัสสิ่งของต่างๆมามากมาย และสิ่งของเหล่านั้นอาจมีเชื้อโรคเกาะติดอยู่ ทางคลินิกจึงมีมาตรการคนไข้ที่มีนัดทำฟันได้ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าคลินิก

4. คนไข้ทุกคนจะต้องกรอกเอกสารคัดกรองให้เรียบร้อยก่อนเข้าพบทันตแพทย์
เพื่อเป็นการคัดกรองแบบรัดกุมมากที่สุด เจ้าหน้าที่จะแจกเอกสารคัดกรองให้กับคนไข้เพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าพบทันตแพทย์ ซึ่งคนไข้จะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้น

5. คนไข้ที่ต้องรอพบทันตแพทย์ในจุดนั่งรอ จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด
ในจุดนั่งรอเข้าพบทันตแพทย์ คนไข้ที่มีนัดทำฟันจะต้องนั่งห่างกันในระยะ 1 – 2 เมตร เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดและมีการใกล้ชิดกันมากเกินไป ซึ่งจะเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างกัน

6. ก่อนเริ่มตรวจฟัน คนไข้จะต้องทำความสะอาดช่องปากด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ทางคลินิกเตรียมไว้ให้
ก่อนทันตแพทย์จะทำการตรวจฟัน เมื่อเข้าไปในห้องตรวจคนไข้จะได้รับน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับทำความสะอาดช่องปาก โดยจะต้องอมและกลั้วน้ำยาเป็นเวลา 30 วินาทีเพื่อฆ๋าเชื้อโรค

7. มีแม่บ้านคอยทำความสะอาดตามจุดสัมผัสต่างๆทุกชั่วโมง
ทางคลินิกทันตกรรม สกายเทรน จะมีแม่บ้านคอยทำความสะอาด และทำการเช็ดฆ่าเชื้อตามจุดสัมผัสต่างๆ เช่น ที่จับประตู ลูกบิดประตู เบาะนั่ง เป็นต้น ซึ่งจะเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ทุกๆ 1 ชั่วโมง

ทางคลินิกทันตกรรม สกายเทรน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลข้างต้นจะทำให้คนไข้ที่ต้องการทำฟันสามารถประเมินระดับความรุนแรงของอาการที่เป็นอยู่ และเข้าใจขั้นตอนการรับบริการทันตกรรมในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยทางคลินิกจะมีแนวทางปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

หากคนไข้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับการนัดหมายเพื่อทำฟันหรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ก็สามารถทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ของคลินิกได้ทุกช่องทาง เราพร้อมให้บริการคนไข้ทุกคนภายใต้สโลแกน “ฟันสวย ยิ้มสดใส ใส่ใจคุณภาพ

ช่องทางสำหรับติดต่อเพื่อนัดหมาย หรือขอแนะนำการทำฟันจากเจ้าหน้าที่ของคลินิกทันตกรรม สกายเทรน
โทร. : 062-9396365
Website : www.skytraindental.com
Facebook : @skytraindentalclinics
Line ID : @skytraindental

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก covid19.dms.go.th

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา