น้ำยาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์


น้ำยาบ้วนปากที่เราเห็นอยู่มากมายหลายยี่ห้อในท้องตลาดนั้น มักจะระบุว่า เป็นน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ ทำให้เกิดความสงสัยกันมากถึงความจำเป็นของการผลิตภัณฑ์ผสมฟลูออไรด์เหล่านี้ และใครบ้าง ที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ แต่ก่อนอื่น เราควรทำความเข้าใจก่อนว่า ฟลูออไรด์คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร

ฟลูออไรด์นั้น เป็นแร่ธาติที่มีอยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และมีประโยชน์ไม่เพียงแค่ลดความเสี่ยงของฟันผุให้กับเด็กและผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ยัวช่วยซ่อมแซมฟันที่ผุในระยะเริ่มต้นได้ด้วย ฟลูออไรด์จึงเป็นแร่ธาตุที่ช่วยป้องกันฟันผุให้กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่

แล้วเมื่อนำฟลูออไรด์มาเป็นส่วนประกอบของน้ำยาบ้วนปากจะเป็นอย่างไร

เนื่องจากฟลูออไรด์ ไม่เพียงช่วยป้องกันผิวฟัน ไม่ให้ถูกกรดกัดกร่อนแล้ว ฟลูออไรด์ยังช่วยซ่อมแซมฟันผุในขั้นต้นได้ จากรายงานของสมาคมทันตแพทย์อเมริกัน หรือ ADA ระบุว่า การใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของโซเดียม ฟลูออไรด์ เป็นประจำ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุได้ นอกจากนี้ การใช้น้ำยาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์ ยังมีประโยชน์สำหรับคนในกลุ่มต่อไปนี้

  • ผู้ที่มีภาวะปากแห้ง และมีฟันผุ : เนื่องจากน้ำลาย เป็นตัวทำความสะอาดโดยธรรมชาติ น้ำลายจะช่วยชะล้างเศษอาหารที่เกาะติดอยู่ตามซอกฟัน ส่วนสาเหตุของฟันผุนั้นมาจากการกรด ที่แบคทีเรียในปากผลิตออกมา ดังนั้น ถ้าใครที่มีภาวะปากแห้ง ก็นับว่ามีความเสียงสูงที่จะฟันผุ ภาวะปากแห้งนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการใช้ยารักษาโรคบางอย่าง ซึ่งยาที่ทำให้ปากแห้งนั้น มีมากกว่า 400 ชนิดเลยทีเดียว หนึ่งในนั้นก็คือยารักษาโรคเอดส์ โรคเบาหวาน อัลไซเมอร์ ผู้ได้รับรังสี เคมีบำบัด และกลุ่มผู้ป่วยอาการโจเกรน ซินโดรม ผู้สูงอายุ ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี อีกจำนวนไม่น้อย ก็มีปัญหาปากแห้งเช่นกัน ดังนั้น การใช้น้ำยาบ้วนปากฟลูออไรด์ จึงช่วยทำให้ฟันสะอาดได้ตลอดทั้งวัน ป้องกันฟันผุ และช่วยให้ความชุ่มชื้นในช่องปากได้
  • ผู้ที่เป็นโรคเหงือก : กลุ่มผู้ที่เป็นโรคเหงือก จะได้ประโยชน์จากน้ำยาบ้วนปากฟลูออไรด์มาก เพราะนอกจากจะช่วยขจัดเชื้อแบคทีเรียแล้ว ยังช่วยทำให้อาการระคายเคือง และการมีเลือดออกนั้นลดน้อยลง นอกจากนี้ ยังช่วยป้องกันให้ไม่ให้รากฟันผุ เพราะเมื่อเป็นโรคเหงือก บางรายมีเหงือกร่น เผยให้เห็นส่วนที่เป็นรากฟัน ซึ่งในบริเวณดังกล่าว จะมีผิวฟันน้อยกว่าบริเวณฟัน และมีความเสี่ยงที่จะเกิดฟันผุได้ง่าย คนกลุ่มนี้ จึงได้รับคำแนะนำจากทันตแพทย์ให้ใช้น้ำยาบ้วนปากฟลูออไรด์ เพื่อลดความเสี่ยงของฟันผุ และลดอาการของโรคเหงือก
  • ผู้ที่ใส่เหล็กจัดฟัน : ผู้ที่ใส่เหล็กจัดฟันนั้น จะต้องดูแลรักษาความสะอาดในช่องปากให้มากเป็นพิเศษ เพราะมีโอกาสที่จะมีเศษอาหาร และเชื้อแบคทีเรีย เกาะติดซ่อนอยู่ในอุปกรณ์จัดฟัน ซึ่งก็จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อฟันผุ ดังนั้น ในช่วงเวลาที่ใส่เหล็กจัดฟันนี้ จึงควรใช้นำยาบ้วนปากที่ผสมฟลูออไรด์
  • ผู้ที่อุดฟัน ครอบฟัน และทำสะพานฟัน : ใครก็ตาม ที่เริ่มมีฟันผุ ทันตแพทย์ก็จะให้เพิ่มความระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการอุดฟัน ครอบฟัน หรือทำสะพานฟัน ก็ต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการทำความสะอาดเช่นกัน เพราะการใช้วัสดุเหล่านั้น อาจจะทำให้มีพื้นที่ ที่เศษอาหาร หรือแบคทีเรีย เข้าไปซุกช่อนอยู่ได้ และจะก่อให้เกิดปัญหาฟันผุตามมา การใช้ฟลูออไรด์ช่วย จึงเป็นขั้นตอนที่ช่วยลดความเสี่ยงลงได้

 

ฟันสวย ยิ้มสดใส ใส่ใจคุณภาพ
คลินิกทันตกรรม สกายเทรน เด็นทัล กรุ๊ป
www.skytraindental.com
Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา