คำแนะนำระหว่างรักษารากฟัน


เป็นการแก้ปัญหาฟันผุที่ทะลุสู่โพรงประสาทฟันได้เบ็ดเสร็จ สำหรับการรักษารากฟัน ที่แม้จะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและต้องมาพบทันตแพทย์หลายครั้ง แต่เมื่อกระบวนการรักษาเสร็จสมบูรณ์คนไข้จะสามารถใช้ฟันซี่เดิมบดเคี้ยวอาหารได้อีกครั้งและมีการใช้งานที่คล้ายคลึงฟันธรรมชาติมากที่สุด ซึ่งการรักษารากฟันเป็นการตัดโพรงประสาทฟันและกำจัดเนื้อเยื้อที่อักเสบออกจากใจกลางฟันออกให้หมด เมื่อหยุดการอักเสบได้แล้วเนื้อฟันที่เหลือจะถูกจัดรูปทรงและบูรณะให้ใช้งานได้ดีอีกครั้ง แต่หากเป็นสมัยก่อนเมื่อฟันผุลึกสู่โพรงประสาทฟันต้องรักษาด้วยการถอนอย่างเดียวเท่านั้น

การรักษารากฟันคือ?

การรักษารากฟัน คือ การกำจัดเนื้อเยื่อที่อักเสบภายในโพรงประสาทฟัน รวมทั้งทำความสะอาดคลองรากฟันเพื่อหยุดการอักเสบ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องทำซ้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าปราศจากเชื้อโรค เมื่อหยุดการอักเสบในโพรงประสาทฟันเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการอุดคลองรากฟันและบูรณะตัวฟันด้วยการ ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน เพื่อให้ฟันกลับมาแข็งแรงและใช้งานได้ดีอีกครั้ง

สาเหตุที่ต้องรักษารากฟัน

คนไข้ที่จะเข้ารับการรักษารากฟันมักจะมาด้วยการปวดฟันมาก ปวดรุนแรงจนนอนไม่ได้ ลักษณะฟันอาจมีการเปลี่ยนสี มีสีคล้ำลง เหงือกบริเวณนั้นบวมมีตุ่มหนองและยังมีอาการเสียวฟัน เจ็บฟัน เมื่อรับประทานของร้อนหรือเย็นจัด ซึ่งอาการเหล่านี้จะเกิดจากฟันที่ผุลึกถึงโพรงประสาทฟัน รวมทั้งฟัน แตก ร้าว สึก ที่ลึกถึงโพรงประสาทฟันด้วย ลักษณะฟันจะเป็นโพรงซึ่งทำให้เชื้อโรคเข้าไปอักเสบอยู่ข้างในได้
ขั้นตอนการรักษา

1. ทันตแพทย์ตรวจฟันที่จะเข้ารับการรักษารากฟัน จากนั้นเริ่มกำจัดเนื้อเยื่อที่อักเสบอยู่ในคลองรากฟันด้วยการเจาะด้านบนของฟันแล้วนำเนื้อเยื้อที่อักเสบออกมา

2. ทำความสะอาดคลองรากฟัน จากนั้นทันตแพทย์จะทำการใส่ยาฆ่าเชื้อลงไปในคลองรากฟัน โดยจะปิดรากฟันด้วยวัสดุอุดฟันชั่วคราวเพื่อไม่ให้เกิดการอักเสบซ้ำ

3. หลังจากนั้นทันตแพทย์จะนัดมาเพื่อเปลี่ยนยาในคลองรากฟันจนกว่าจะไม่มีการติดเชื้อ ซึ่งอาจจะทำซ้ำขั้นตอนนี้ 2-3 ครั้ง จนกว่าจะไม่มมีการอักเสบอยู่ภายในคลองรากฟันแล้ว

4. เมื่อไม่มีการติดเชื้อในคลองรากฟันแล้ว ทันตแพทย์จะอุดปิดคลองรากฟันแบบถาวร จากนั้นจะทำการบูรณะตัวฟันให้มีความแข็งแรงต่อไป ซึ่งการบูรณะฟันสามารถทำได้หลายวิธีอาทิ อุดฟัน ครอบฟัน ใส่เดือยฟัน ขึ้นอยู่กับเนื้อฟันที่เหลืออยู่

การดูแลระหว่างรักษารากฟัน

เพราะการรักษารากฟันคนไข้ต้องมีระยะให้น้ำยาฆ่าเชื้อทำงานอยู่ในคลอดรากฟัน จึงทำให้ต้องใช้เวลาและต้องมาพบทันตแพทย์หลายคน ซึ่งระหว่างที่ยังอุดฟันด้วยวัสดุอุดฟันชั่วคราวคนไข้ควรดูแลตัวเองดังนี้

1. หลังรักษารากฟันเสร็จยังไม่ควรรับประทานอาหารควรรอให้ยาชาหมดฤทธิ์ก่อน เพราะอาจทำให้กัดลิ้นตัวเองได้

2. ระหว่างการรักษารากฟัน ทันตแพทย์จะอุดฟันด้วยวัสดุอุดฟันชั่วคราวขึ้นสามารถหลุดได้ง่าย คนไข้จึงควรระมัดระวังในการบดเคี้ยวอาหาร หรือควรเลือกรับประทานอาหารก่อน แต่หากพบว่ามีวัสดุอุดฟันหลุดออกจากฟันที่ทำการรักษารากฟันอยู่ ให้รีบไปพบทันตแพทย์เพราะเชื้อโรคที่อยู่ในช่องปากจะเข้าสู่คลองรากฟันได้

3. การทำความสะอาดช่องปากสามารถทำได้ปกติ ซึ่งคนไข้ควรดูแลความสะอาดช่องปากเป็นอย่าดีอยู่เสมอ ด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ใช้ไหมขัดฟันและน้ำยาบ้วนปากอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

4. การรักษารากฟันมีกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องรักษาต่อเนื่อง คนไข้หลายไม่ยอมมาตามนัดหมายเพราะคิดว่าหากปวดและได้รับการอุดฟันแล้ว ซึ่งความจริงแล้วอันตรายเป็นอย่างมาก เพราะน้ำยาฆ่าเชื้อยังอยู่ภายในและอาการอักเสบก็ยังไม่หมดไป รวมทั้งการอุดฟันยังเป็นแค่การอุดฟันแบบชั่วคราวเท่านั้น วัสดุอุดฟันจะหลุดเมื่อไรก็ได้ ซึ่งหากไม่ไปทำการรักษาต่อคนไข้อาจต้องสูญเสียฟันซี่นั้นไปเลยก็ได้
รักษารากฟันแล้วจะอยู่ได้นานแค่ไหน

ฟันที่เข้ารับการรักษารากฟันและทำการบูรณะฟันเรียบร้อยแล้วจะสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตเหมือนฟันปกติในช่องปากของคนไข้ แต่ฟันยังสามารถผุได้อีกหากไม่ได้รับการดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกต้อง การแปรงฟันอย่างสะอาดและใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก รวมทั้งยังควรมาพบทันตแพทย์อย่างน้อยทุกๆ 6 เดือนด้วย นอกจากนี้หากพบว่าฟันที่รักษารากฟันและฟันซี่อื่นๆ มีฟันผุเพียงเล็กน้อยก็ควรรีบมาพบทันตแพทย์ทันที เพราะหากปล่อยไว้นานฟันจะผุลึกลงไปที่คลองรากฟันอีก แต่หากมาพบทันตแพทย์ตั้งแต่เนินๆ จะรักษาได้ด้วยการอุดฟันที่มีขั้นตอนน้อยและมีค่าใช้จ่ายที่ไม่มาก

การรักษารากฟัน จึงเป็นทางออกที่ดีของฟันที่ผุลึกถึงโพรงประสาทฟัน เพราะที่คนไข้ยังสามารถเก็บฟันซี่เดิมเอาไว้ใช้งานได้ แม้จะใช้เวลาในการรักษานานและมีขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่ก็ถือว่าคุ้มเป็นอย่างมาก

“ฟันสวย ยิ้มสดใส ใส่ใจคุณภาพ”
คลินิกทันตกรรม คลินิกจัดฟัน สกายเทรน เด็นทัล กรุ๊ป
www.skytraindental.com

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา