วิธีดูแลฟันสำหรับคนจัดฟัน

วิธีดูแลฟันสำหรับคนจัดฟันไม่ให้มีกลิ่นปาก

1 ทานผักผลไม้เน้นที่มีกากใย จะช่วยขัดคราบอาหารตามลิ้นและฟัน 2 ครั้ง
2 แปรงฟันและอุปกรณ์จัดฟันให้ถูกวิธีอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
3 หลังทานอาหารควรบ้วนปากและแปรงฟันเพื่อกำจัดเศษอาหารที่ตกค้างตามซอกฟัน
4 ควรใช้อุปกรณ์พิเศษ ทำความสะอาดฟันเช่นแปรงซอกฟันหรือ Super Force อย่างน้อยวันละ 1 ครั้งเป็นประจำ
5 ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดฟัน ตามข้อ 4 เป็นประจำทุกวัน
6 แปรงฟันอย่างถูกวิธี ใช้แปรงสีฟันสำหรับคนจัดฟันโดยเฉพาะ
7 หลังแปรงฟันควรแปรงลิ้นด้วยแปรงสีฟันหรืออุปกรณ์ทำความสะอาดลิ้น เพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์ที่สะสมบนลิ้น
8 หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นแรง เพื่อลดการเกิดกลิ่นปาก
9 งดสูบบุหรี่เพราะในบุหรี่มีสารที่ทำให้เหงือกอักเสบ
10 ควรพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันขูดหินปูนทุก 6 เดือน

 

ฟันสวย ยิ้มสดใส ใส่ใจคุณภาพ
คลินิกทันตกรรม สกายเทรน เด็นทัล กรุ๊ป
www.skytraindental.com

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา