ทพญ.กฤษณา สันตติพยุงกุล

ศัลยกรรมกระดูก ช่องปาก
– Dr.Krisana Kaewpradit (Santatipayunkul) : Oral Surgeon
– Doctor of Dental surgery (DSS) : Chiang-mai University
– Hight Graduate diploma of Oral and Maxillofacial Surgery : Khonkean University
– ทพญ.กฤษณา สันตติพยุงกุล : ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ประกาศนียบัตรชั้นสูงศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา