วีเนียร์คืออะไร

วีเนียร์ หรือเรียกกันว่า การเคลือบฟันเทียม โดยวีเนียร์จะเป็นวัสดุที่มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ นำมาวางติดไว้ที่ผิวหน้าฟันเพื่อให้ได้รูปร่างฟันที่สวยงามเหมือนธรรมชาติ ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเวลายิ้ม การพูดคุย ให้ไม่ต้องอายใครอีกต่อไป วีเนียร์สามารถเลือกสีได้ว่าจะให้มีสีขาวระดับไหน รูปร่างแบบไหน วีเนียร์ ใช้แก้ปัญหาฟันได้หลายอย่าง ใข้ปกปิดความบกพร่องของฟันได้หลากหลาย เมื่อทำแล้วผลลัพท์ที่ได้จะได้ฟันที่รูปร่างสวย ฟันขาว สว่าง และฟันจะเรียงตัวได้สวยงาม

วีเนียร์ช่วยแก้ไขฟันที่มีปัญหาแบบไหนได้บ้าง

การทำวีเนียร์จะช่วยแก้ไขปัญหาฟันได้หลากหลายแบบ ดังนี้

 • ฟันร้าว
 • ฟันแตก
 • ฟันบิ่น
 • ฟันมีสีเหลืองเข้ม
 • ฟันห่างเล็กน้อย
 • ฟันซ้อนเกเล็กน้อย
 • ฟันที่มีขนาดใหญ่ไม่สมสัดส่วน
 • ฟันสั้น
 • ฟันหน้าที่มีวัสดุอุดฟันขนาดใหญ่
 • ฟันสึก กร่อนที่ผิวหน้าฟัน
 • ปลายฟันหน้ามีระดับที่ไม่เท่ากัน
 • ฟันที่มีรูปร่างฟันผิดปกติ เช่น ฟันหนู หรือ ฟันซี่เล็กกว่าปกติ
 • ฟันตกกระ ที่เกิดจากการได้รับฟลูออไรด์มากไป
 • ฟันที่มีเข้มกว่าปกติเนื่องจากการได้รับยาปฏิชีวนะบางชนิดมากเกินไป เป็นต้น

ข้อดีของการทำวีเนียร์

• ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการพูด ยิ้ม เพิ่มความสวยงามให้กับรูปทรงของฟันแต่ละซี่
• การกรอเนื้อฟันจะน้อยกว่าการทำครอบฟัน
• การทำวีเนียร์ฟัน ช่วยซ่อมแซม ปกป้องฟันที่สึกกร่อน ถูกทำลายให้กลับมาสวยเหมือนเดิมได้
• การทำวีเนียร์ฟัน ช่วยปรับรูปร่างของฟันที่ไม่เท่ากัน ให้มีสัดส่วนของฟันที่ถูกต้อง เช่น ฟันบิ่น ฟันแหว่ง ฟันสึก ฟันเตี้ย ฟันสั้นให้ดูสวยงามสมส่วนได้ดั่งเดิม
• การทำวีเนียร์ ช่วยปกปิดคราบบนฟัน
• ช่วยปรับแก้ไขฟันที่ปลายฟันหน้าไม่เสมอกัน
• ช่วยปิดช่องว่างระหว่างฟันได้
• การทำวีเนียร์ ช่วยแก้ไขฟันซ้อนเกเล็กน้อยให้ดูเรียงตัวสวย

ข้อเสียของการทำวีเนียร์

• ค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูง (ขึ้นกับชนิดของวัสดุที่ใช้ทำวีเนียร์ด้วย)
• มีการกรอผิวฟันออกด้วย (กรอผิวฟันเพียงเล็กน้อย)
• จะต้องมีเวลามาพบคุณหมออย่างน้อย 2-3 ครั้ง
• ควรมีเวลามาตรวจฟัน และวีเนียร์ทุก 6 เดือน

วีเนียร์มีกี่ประเภท

การทำวีเนียร์มี 2 ประเภทคือ

1. วีเนียร์แบบทั่วไป จะเป็นแบบที่ทันตแพทย์จะมีการกรอตกแต่งผิวหน้าฟันออกบางส่วนและทำการวีเนียร์เข้าไปแทนที่ผิวฟันที่กรอออกไป

2. วีเนียร์แบบไม่ต้องกรอผิวหน้าฟันออก การทำวีเนียร์ประเภทนี้จะทำในกรณีที่ฟันมีขนาดเล็กกว่าปกติ และมีพื้นที่เพียงพอที่จะยึดวีเนียร์โดยไม่ต้องกรอผิวฟันออกเลย ในกรณีจะขึ้นอยู่กับรูปร่างฟันของแต่ละคน โดยต้องผ่านดุลพินิจของทันตแพทย์เท่านั้น

วัสดุในการทำวีเนียร์มี 2 แบบ คือ

1. แบบคอมโพสิตวีเนียร์
การสร้างรูปร่างของฟันขึ้นมาใหม่โดยใช้วัสดุเดียวกันที่ใช้ในการอุดฟัน สีเหมือนฟันจริงตามธรรมชาติ วิธีนี้อาจจะมีการกรอฟันออกเล็กน้อย หรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพฟัน และรูปร่างฟันของแต่ละเคส รวมถึงการสบฟันของคนไข้แต่ละคน วีเนียร์ชนิดนี้อาจมีอายุการใช้งานประมาณ 2-3 ปี (ขึ้นกับการดูแลสุขภาพช่องปากของคนไข้ รวมไปถึงนิสัยการรับประทานอาหารของแต่ละบุคลล และที่สำคัญอีกประการนึงคือ การสูบบุหรี่ ดื่มชา กาแฟ ก็จะทำให้สีของคอมโพสิตวีเนียร์เข้มขึ้นได้เร็ว) วีเนียร์ประเภทนี้มีค่าใช้จ่ายไม่สูง ใช้ระยะเวลาในการทำเร็ว สามารถทำเสร็จภายใน 1-2 ชั่วโมง

2. แบบพอร์ซเลนวีเนียร์ (หรือเซรามิกวีเนียร์)
วีเนียร์ประเภทนี้จะใช้วัสดุพอร์ซเลน หรือเซรามิกอย่างดี ทำให้ไม่มีการหดตัว สามารถยึดเกาะกับฟันได้ดี มีความแข็งแรงสูง มีสีและใสเหมือนฟันธรรมชาติมากที่สุด รวมถึงสามารถเลือกระดับความขาวของวีเนียร์ได้ตามต้องการเลย

วีเนียร์แต่ละประเภทแตกต่างกันยังไง

การทำวีเนียร์ในแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน เราสามารถตัดสินใจได้เบื้องต้นถึงความต้องการของวีเนียร์ที่จะทำ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาการใช้ดุลพินิจของทันตแพทย์ที่จะทำการรักษาด้วย ว่าฟันของเรามีความเหมาะสมกับวีเนียร์ประเภทใด และที่สำคัญก็จะขึ้นกับรายละเอียดของความต้องการของคนไข้เป็นสำคัญด้วย ซึ่งทันตแพทย์จะต้องนำข้อมูลจากหลายส่วนมาพิจารณาวางแผนการรักษาและนำข้อมูลทั้งหมดมาตัดสินใจร่วมกันระหว่างทันตแพทย์กับคนไข้เอง

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง เซรามิกวีเนียร์ VS คอมโพสิตวีเนียร์

ความแตกต่าง เซรามิกวีเนียร์ คอมโพสิตวีเนียร์
ความสวยงาม มีความโปร่งแสง ให้ความแวววาว สวยงามเหมือนฟันธรรมชาติมากกว่า สวยงามใกล้เคียงฟันจริง แต่ผิวสะท้อนแสง ผิวสัมผัสยังดูไม่ธรรมชาติ
ความแข็งแรง มีคุณภาพสูง ความแข็งแรงทนทานมากกว่า โอกาสแตกหักยาก มีความแข็งของเนื้อวัสดุน้อยกว่า แตกหักได้ง่ายกว่า
การเกิดคราบและสี ทนต่อการเปื้อน การแตกหัก สีของเนื้อฟันไม่มีการดรอปลง ไม่ติดสีจากอาหารที่ทาน มีการดูดซับสีจากที่ทานได้ เพราะทำจากวัสดุอุดฟันคอมโพสิต โอกาสสึกกร่อน และสีสามารถดรอปลงได้
อายุการใช้งาน อายุการใช้งาน อยู่ได้ 10-15 ปี ถ้าดูแลอย่างดีจะสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิต อายุการใช้งานอยู่ได้ 5-7 ปี
วัสดุเสียหาย ต้องทำชิ้นงานใหม่ ไม่สามารถซ่อมแซมได้ สามารถซ่อมแซมได้
ระดับความขาว สามารถเลือกความขาวได้หลายระดับ ไม่สามารถเลือกระดับความขาวได้
ราคาประมาณ 15,000-50,000 บาท/ซี่ วัสดุคุณภาพสูงจึงมีราคาสูง 5,000 บาท/ซี่ ใช้วัสดุอุดฟัน ราคาถูกกว่า

ขั้นตอนการทำวีเนียร์

ขั้นตอนการทำวีเนียร์เซรามิกวีเนียร์
โดยขั้นตอนการทำวัสดุพอร์ซเลนจำเป็นต้องทำในห้องแลปทางทันตกรรม
• ทันตแพทย์จะมีการกรอฟัน และพิมพ์ปากเพื่อให้ได้โมเดล
• นำโมเดลนี้ส่งไปที่แลป เพื่อสร้างเป็นชิ้นงานเซรามิกวีเนียร์ขึ้นมา
• จากนั้นทันตแพทย์จะนัดคนไข้มา เพื่อลองชิ้นงานวีเนียร์ ถ้าโอเคก็จะทำการยึดชิ้นงานเข้ากับฟัน
• ทำการเช็คการสบฟัน กรอ ขัด แต่งให้เรียบร้อย
• ทันตแพทย์จะแนะนำถึงวิธีการดูแลรักษา และการใช้งาน รวมทั้งข้อควรระวังของเซรามิกวีเนียร์
• ควรดูแลรักษาฟันที่ทำวีเนียร์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือนหรืออย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งเพื่อตรวจสุขภาพของช่องปาก

ขั้นตอนการทำคอมโพสิตวีเนียร์
• ทันตแพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัย พร้อมทั้งเทียบสีฟันเพื่อจะสามารถเลือกใช้สีของวัสดุที่ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติข้างเคียง
• ทันตแพทย์จะทำการขัด และกรอผิวฟันให้มีความหยาบ เพื่อให้ได้ผลในการติดยึดของวัสดุที่ดี (ก่อนกรอผิวฟันทันตแพทย์จะพิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้ยาชาหรือไม่)
• จากนั้นจะทำการยึดวัสดุเรซินเข้ากับฟัน และตกแต่งรูปให้เหมาะสมกับฟัน และฉายแสงเพื่อให้วัสดุแข็งตัว
• ทำการกรอแต่งรูปร่าง และขัดวัสดุให้สวยงาม
• ทันตแพทย์จะแนะนำถึงวิธีการดูแลรักษา และการใช้งาน รวมทั้งข้อควรระวังของคอมโพสิตวีเนียร์
• ควรดูแลรักษาฟันที่ทำวีเนียร์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือนหรืออย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งเพื่อตรวจสุขภาพของช่องปาก

วีเนียร์แบบไหนที่เหมาะกับคุณ

การทำวีเนียร์จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณ เวลาพูดคุยหรือยิ้มให้ใครก็ทำได้อย่างเปิดเผย ซึ่งการทำวีเนียร์จะเหมาะกับใครลองมาดูจุดเด่นของวีเนียร์แบบเซรามิก และวีเนียร์แบบคอมโพสิต กันก่อน

จุดเด่นของเซรามิกวีเนียร์
• ไม่มีการเปลี่ยนสี เนื่องจากตัวคุณสมบัติของเซรามิกเอง
• ตัววัสดุเป็นแบบเซรามิก มีความแวววาว การสะท้อนแสงดูเป็นธรรมชาติมาก
• มีความทนทาน แข็งแรงสูง
• วัสดุแบบนี้จะทำให้ยากต่อการเกิดคราบ เนื่องจากมีผิวฟันที่เรียบและลื่นมาก ตามคุณสมบัติของเซรามิก

ข้อจำกัดของเซรามิกวีเนียร์
• ราคาค่อนข้างสูง
• มีกระบวนการที่ซับซ้อนกว่า ใช้เวลาในการทำนานกว่า จะต้องมาพบทันตแพทย์อย่างน้อง 2-3 ครั้ง
• ต้องอาศัยฝีมือทันตแพทย์ที่มีความชำนาญ และประสบการณ์สูง
• ถ้ามีการบิ่นหรือแตกหัก ก็ต้องทำใหม่เลย ซ่อมแซมไม่ได้

จุดเด่นของคอมโพสิตวีเนียร์
• สามารถแก้ปัญหาของรูปลักษณ์ของฟันแตก ฟันบิ่นได้ดี
• ได้ฟันที่สวยงามดูเป็นธรรมชาติได้เหมือนกัน
• ราคาถูกกว่าแบบวีเนียร์เซรามิกมากพอสมควร
• การซ่อมแซมวัสดุทำได้ง่ายกว่าแบบวีเนียร์เซรามิก คือสามารถซ่อมแซมได้ ไม่ต้องทำใหม่ (ขึ้นกับการพิจารณาของทันตแพทย์)
• ระยะเวลาการทำวีเนียร์ ใช้เวลาน้อยกว่า สามารถทำเสร็จในครั้งเดียวได้เลย

ข้อจำกัดของคอมโพสิตวีเนียร์
• ความแข็งแรงทนทานไม่เท่ากับเซรามิกวีเนียร์
• อายุการใช้งานน้อยกว่าแบบวีเนียร์เซรามิก
• เมื่อใช้วีเนียร์คอมโพสิตไปนาน ๆ ตัวเคลือบฟันอาจเกิดคราบที่ผิวฟันได้
• มีการเปลี่ยนสี อาจมีสีเข้มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากตัวคุณสมบัติของคอมโพสิตเอง

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการทำวีเนียร์

ทำวีเนียร์ใช้เวลาการทำงานนานไหม

การทำเซรามิกวีเนียร์เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง เฉลี่ยแล้วใช้เวลาการทำอยู่ที่ 5-7 วัน ซึ่งระยะเวลานานเป็นเรื่องของการรอชิ้นงานเซรามิกวีเนียร์จากห้องแลป

ส่วนระยะเวลาการทำคอมโพสิตวีเนียร์ ใช้เวลาน้อยกว่า สามารถทำเสร็จในครั้งเดียวได้เลย

วีเนียร์อยู่ได้นานแค่ไหน

การทำเซรามิกวีเนียร์โดยเฉลี่ยแล้วมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่า 10-15 ปี ส่วนคอมโพสิตวีเนียร์ จะมีอายุการใช้งานประมาณ 2-3 ปี (ขึ้นกับการดูแลสุขภาพช่องปากของคนไข้ รวมไปถึงนิสัยการรับประทานอาหารของแต่ละบุคลล และที่สำคัญอีกประการนึงคือ การสูบบุหรี่ ดื่มชา กาแฟ ก็จะทำให้สีของคอมโพสิตวีเนียร์เข้มขึ้นได้เร็ว) ที่สำคัญควรที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อยืดอายุการใช้งานของวีเนียร์ให้ได้มากที่สุด

วีเนียร์ราคาเท่าไหร่

การรักษาฟันแบบวีเนียร์จะมีราคาค่อนข้างสูง โดยเฉพาะชิ้นงานเซรามิก ราคาเฉลี่ยเริ่มต้นคร่าว ๆ อยู่ที่ 10,000 ขึ้นไปต่อซี่ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเซรามิกที่เลือกใช้ด้วย) แต่ถ้าเป็น คอมโพสิตวีเนียร์ ราคาจะเริ่มต้นที่ 2,500- ต่อซี่

โดยทั่วไป จะมีโปรโมชั่นสำหรับการทำวีเนียร์ ถ้าทำหลายซี่ราคาก็จะลดลงมาก

วีเนียร์ทำแล้วมีโอกาสเสียหายหรือไม่

วีเนียร์มีโอกาสเสียหายเนื่องจากพฤติกรรมการทานอาหารที่ไม่แนะนำ เช่น การเคี้ยวอาหารแข็ง ๆ เหนียว ๆ ต่าง ๆ หรือการใช้ฟันไม่ถูกต้องอย่างใช้ฟันเปิดจุกฝาขวด นอกจากนี้ การดูแลรักษาความสะอาดของวีเนียร์ก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะถ้าหาดูแลไม่ดี เกิดเหงือกอักเสบและอาจลุกลามไปจนถึงโรคปริทันต์ ทำให้เหงือกร่น กระดูกรอบรากฟันละลาย ก็จะเกิดผลเสียต่อวีเนียร์ที่ทำไปได้

ทำวีเนียร์ที่ไหนดี เลือกยังไง

การทำวีเนียร์เป็นเรื่องของความสวยงามเป็นการรักษาที่มีขั้นตอนเยอะ มีรายละเอียดสูง ไม่ว่าจะเลือกวัสดุวีเนียร์ประเภทไหน ก็ควรเลือกทำกับคลินิกที่ได้มาตรฐาน เลือกทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์จะสามารถออกแบบและวางแผนการรักษาได้ดีกว่า รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย จะช่วยให้กระบวนการรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการตรวจสอบคลินิกว่าได้มาตรฐานหรือไม่ สามารถดูข้อมูลได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของคลินิก เพื่อเข้าไปดูข้อมูลทางทันตกรรมว่ามีอะไรบ้าง ใบอนุญาตคลินิกทันตกรรม ประวัติเกี่ยวกับทันตแพทย์โดยตรง เพื่อประเมินดูว่าจะเข้ารักษากับคลินิกดีหรือไม่ แต่ไม่ควรเลือกจากราคาเป็นตัวหลักในการตัดสินใจเพราะการทำวีเนียร์จะมีผลระยะยาวต่อสุขภาพช่องปากของเรา

อาการหลังทำวีเนียร์

เมื่อคนไข้เข้ารับยึดฟันวีเนียร์แล้ว อาจมีอาการเสียวฟันหรือเหงือกบวมได้บ้างกรณี แต่ไม่ใช่ความผิดปกติ ซึ่งอาการดังกล่าวจะหายไปได้เองในเวลาไม่นาน คนไข้สามารถทานยาแก้ปวดเพื่อช่วยลดอาการเสียวฟันได้ และภายหลังจากที่ทำไป 1 สัปดาห์ควรหลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ด รสจัด อาหารร้อนจัด หรือ เย็นจัดเกินไป รวมถึงอาหารที่มีความเป็นกรดสูง อย่างน้ำมะนาว หรือ อาหารเครื่องดื่มที่มีรสเปรี้ยวจัด

ทำวีเนียร์แล้วควรดูแลอย่างไร

• หลีกเลี่ยงการใช้วีเนียร์กัด หรือเคี้ยวของแข็ง
• แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งเป็นประจำ โดยแปรงฟันหลังจากที่ทานอาหารเสร็จทันที เน้นการแปรงฟันที่บริเวณจุดที่ทำวีเนียร์เพื่อไม่ให้มีเศษอาหารสะสม
• ทำความสะอาดวีเนียร์ด้วยการใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หลีกเลี่ยงการใช้ไม้จิ้มฟันที่เข้าไม่ถึงซอกมุม อาจทำให้ฟันห่างหรือเหงือกอักเสบได้
• สามารถใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีสารฟลูออไรด์ก่อนนอนได้ โดยอมไว้ในปาก 1 นาที เพื่อให้น้ำยาบ้วนปากทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
• ทันตแพทย์จะแนะนำถึงวิธีการดูแลรักษา และการใช้งาน รวมทั้งข้อควรระวังของเซรามิกวีเนียร์
• ควรดูแลรักษาฟันที่ทำวีเนียร์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือนหรืออย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งเพื่อตรวจสุขภาพของช่องปาก

หากท่านใดสนใจทำวีเนียร์ สามารถปรึกษาเราได้ที่ สกายเทรนเด็นทอลกรุ๊ป ทุกสาขา เรามีทีมทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญดูแลด้านการทำวีเนียร์โดยเฉพาะ ด้วยเทคโนโลยีและการพัฒนาเครื่องมือที่ทันสมัย ช่วยให้ท่านมีรอยยิ้มที่สวยใส ขาวสะอาด เสริมบุคคลิกภาพได้อย่างมั่นใจ

สกายเทรนเด็นทอลกรุ๊ป ศูนย์ทันตกรรมที่มีชื่อเสียงที่ให้บริการครบวงจร ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก มาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ทีมงานเรามีประสบการณ์ในการทำงานมานานหลายปี อีกทั้งยังได้รับการฝึกอบรมมาจนมีความเชี่ยวชาญ ทีมงานมีความเป็นกันเอง และพร้อมให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้ทุกคน

ศูนย์ทันตกรรมของเรามีการดูแลในเรื่องความสะอาดของสภาพแวดล้อม ได้นำเทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ ที่มีความทันสมัยมาใช้ ทำให้การรักษาเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานจากสากล ผู้ใช้บริการจึงวางใจในคุณภาพได้เสมอ

คลินิกทันตกรรมในเครือ สกายเทรนเด็นทอลกรุ๊ป มี 14 สาขา ใกล้รถไฟฟ้า BTS เดินทางสะดวกมาก มาได้ทุกสาขาที่ท่านสะดวกเดินทางมา สามารถติดต่อเราได้ทุกสาขา  ทีมทันตแพทย์และทีมงานสกายเทรนเด็นทอลกรุ๊ป ยินดีต้อนรับและพร้อมที่จะสร้างรอยยิ้มที่สวยงามให้กับท่าน

เคสตัวอย่าง ก่อนและหลัง ทำวีเนียร์

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน

คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน สุขุมวิท
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน บางจาก
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน สยาม
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน อุดมสุข
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน แบริ่ง
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน อ่อนนุช
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน ปุณณวิถี
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน ราม 2 สไมล์
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา